INVL Logo

Miks kindlustada kogu pere?

Pere on meie turvavõrgustik ja tagala. Meile läheb korda selle liikmete heaolu, tervis ja üldine eluga hakkamasaamine. Isegi, kui igapäevaelu on sujuv ja ühine majapidamine tasakaalus, siis ootamatu õnnetuse või raske haiguse korral võib olukord kiirelt muutuda. Turvaliseks elamiseks on esmatähtis kindlustada täiskasvanute elu ja tervis, sest pere toimetulek sõltub nende olemasolust, edasisest elu- ja töövõimest ning rahalisest panusest ühisesse eelarvesse.

Kuidas sõlmida sobiv kindlustusleping? Kui täiskasvanute sissetulekud ja vastutus on peres sarnased, on üldreeglina ka kindlustuslepingud ühesugused – arvestama peab lihtsalt nende elukutsest ja harrastustest tulenevate riskide erinevustega. Kui aga leibkonnas on üks täiskasvanu samuti ülalpeetav, on kriitiliselt oluline kindlustada see isik, kelle sissetulek on ainus konkreetses majapidamises. Ülalpeetavale ja lastele on garantiiks siis just tema kindlustusleping.

Kaitse end ohtude eest

Meil kõigil on oma ajas muutuv perekond, mis ei pea tingimata tähendama ema, isa ja lapsi. Kui oled täna oma leibkonnas üksi, siis on hetkel oluline kindlustada ainult enda tagalat. Muretsemiseks pole põhjust, sest elu  muutudes saad eelnevaid valikuid alati ajakohastada. Harvad pole ka olukorrad, kus ainsa täiskasvanud lapsena oled vastutav oma ema ja isa ning nooremate õdede-vendade eest. Erinevates elutsüklites ongi emotsionaalne ja materiaalne seotus lähedaste inimestega erinev.

Aktiivsete inimestena oleme pidevas liikumises – meil on töö, kodu, lapsed ja kool, erinevad harrastused ja hobid ning ühiselt veedetud aeg sõpradega. Tõenäosus õnnetusse sattuda varitseb kõikjal.

Ohte, mida me endale sageli ei teadvusta on lõpmata palju. Igapäevaelu võib meid viia kokku inimestega, kelle käitumis- ja meelelaad ei pruugi alati vastata väljakujunenud normidele. Nagu tavatsetakse öelda, võid olla lihtsalt valel ajal vales kohas. On hästi, kui vigastused piirduvad traumapunkti külastusega, kuid teinekord on tagajärjed fataalsed.

See aga ei tähenda, et peaksime oma igapäevase aktiivsuse arvelt midagi tegemata jätma, vaid vastupidi – oma tegemisi saame kaitsta erinevate õnnetusjuhtumite kindlustustega. Nii saad sunnitud ajutisel puhkusel keskenduda paranemisele ja jätkata jõudumööda igapäevatoimetustega.

Miks kindlustada ka lapsed?

Iseäranis palju ja aktiivselt liiguvad ringi lapsed. Täna pole kõigil turvalist koduhoovi, kus terve päev mängida ja ringi joosta. Oma julgus ja oskused pannakse proovile pigem seiklusrajal, ronimisseinal, batuudikeskuses, ruladest, rulluiskudest ja tõuksidest rääkimata. Tegevusi on lõpmata palju ja nende vaheldumine sage.

Laskem lastel aga rahumeeli lapsepõlve nautida, kindlustades neid õnnetuste ja raskete haigustega kaasnevate väljaminekute eest. Soovitame kindlustamisest lapsega lisaks selle tegemisele ka rääkida – mida see tähendab, millised riskid neid ümbritsevad ja milliste juhtumite korral on talle sellest abi. Julgustame last ja anname talle sõnumi, sa oled alati kaitstud ja hoitud.

Kindlustus kaitseb ettevõtlust

Lisaks oma perele on meil enamasti  ka oma tööpere. Eestis on väga palju väikeettevõtteid, kus selle omaniku töövõimest sõltuvad lisaks oma perele ka teised töötajad ja nende pered. Omaniku raske haiguse või surma korral ei pruugi teised pereliikmed olla valmis ettevõtlusega jätkama. Eriti lapsed, kuna neil on oma unistused ja neid ei saa kohustada tegelema neile mitte huvi pakkuva valdkonnaga. Siin on suureks abiks ettevõtte elukindlustusest firma omanikule või osanikele. Juhtumi korral saadud hüvitis tagab pärijate väljaostmise ja  ettevõtte tegutsemise järjepidevuse neile, kellel on selleks tahe ja oskused.

Äri loomulik osa on riskide maandamine. Sama loomulik on enda ja teiste  pereliikmete  riskide maandamine ja vastutuse jagamine.  Raha ei võta kunagi valu ära, kuid leevendab olukorda, annab lisavahendeid raviks ja elu ümber korraldamiseks. Kui meil ei ole tervist, pole meil ka täisväärtuslikku elu.

Enne lepingu sõlmimist konsulteeri nõustajaga, tutvu teenuse tingimuste ja võimalike riskidega.

Piret Soosalu, INVL Life Eesti müüginõustaja