INVL Logo

Miks kindlustada kõige väärtuslikum – oma elu ja tervis?

Elukindlustus on investeering sinu enda turvatundesse, kirjutab INVL Life Eesti müüginõustaja Piret Soosalu.

Võib öelda, et eestlased on pigem varakindlustuse usku. See tähendab, et kindlustatakse mõni füüsiline ese – kodu, auto,  mobiiltelefon ja muu vara. Üha populaarsem on ka lemmikloomade kindlustamine. Tänapäeval on kohustuslik liikluskindlustus autodele, kuid mitte inimese kalleim vara – elu ja tervis. Need on aga meile hindamatu väärtusega. Õnneks on ka Eestis saamas elukindlustus üha tavapärasemaks – inimeste teadlikkus on kasvanud ning läbi selle ollakse vastutustundlikumad.

Kindlustus kui ennetamine

Elukindlustus tähendab oma elu ja tervise kindlustamist. See on igaühe puhul väga individuaalne ja konkreetselt inimese vajadustest lähtuv. Seda ei saa korda ajada paari minutiga nagu auto kindlustamist, esitades auto registreerimisnumbri ja vajalikud dokumendid. Igal inimesel on omaenda tervis, töö, hobid ja harrastused.

Tihtipeale hakkame elukindlustusele mõtlema alles siis, kui meiega midagi juhtub. Olgu selleks siis kas raske haigus või õnnetus. Siis on aga elukindlustuse sõlmimiseks hilja, sest kindlustamine on alati ennetamine – see tuleb sõlmida siis, kui elu ja tervisega on kõik veel hästi.

Investeering tulevikku

Enda eluga toimetulekuks on suures pildis kaks võimalust – piisavalt hea finantsolukord või elukindlustuse lepingu omamine. Siinkohal tuleb kriitilise pilguga üle vaadata  oma reaalsed tagavarad – säästud, olemasolevad investeeringud, kinnisvara ning veenduda nende kasutamise ja käsutamise vabaduses ootamatutes olukordades. Kui finantsolukord pole rahuldav, siis teatud juhtumite korral nagu rasked haigused, õnnetused, surm, saab enda või oma lähedaste majanduslikku olukorda leevendada elukindlustusega.

Elu erinevatel etappidel on inimestel väga erinevad vajadused ja võimalused. Kui oled noor ja alles oma iseseisva eluga alustanud, sul on eluasemelaenud, sünnivad lapsed – selle kõigega kaasneb üsna suur majanduslik pinge. Sellistes olukordades on elukindlustus väga oluline, sest see on üks tagalatest sulle ja sinu pere kindlustundele.

Võib öelda, et elukindlustus on investeering sinu tulevikku. Kui sinuga midagi ei juhtu, siis on elukindlustus pigem emotsionaalseks toeks, justkui sinu virtuaalne tagavara. Konkreetse juhtumi korral aga saab kindlustusest reaalne raha ja selle väärtust ei maksa alahinnata. Ega asjata pole kindlustust omavad kliendid tänulikud, sest sellest saadud hüvitis on aidanud neil oma elukorraldust taastada.

Elukindlustus ei ole kõikvõimas, kuid see on kindel tugi tänapäevases muutunud maailmas. Tänu elatustaseme tõusule on kordades suurenenud erinevad finantsriskid. Stabiilselt kõrgemad on ka erinevad terviseriskid. Endast lugupidavad ja hoolivad inimesed saavutavad finantsilise tasakaalu nii investeeringute kui  elukindlustuse kaasabil. Elukindlustuse omamine või ka mitteomamine peab tänapäeval olema inimese teadlik valik.

Enne lepingu sõlmimist konsulteeri nõustajaga, tutvu teenuse tingimuste ja võimalike riskidega.