INVL Logo

Kriitiliste haiguste lisakindlustus

Lisakindlustuskaitsete jaoks on vajalik elukindlustuslepingu olemasolu

Kriitiliste haiguste lisakindlustus on mõeldud neile, kellel on vaja raske haigestumise korral finantsilist tuge. Kindlustusjuhtumi korral väljamakstav kindlustushüvitis aitab tagada rahalise turvatunde paranemise ajal.

Pärast raske haiguse diagnoosi saamist väljamakstav ühekordne summa annab Teile rohkem aega oma tervise eest hoolitseda. Võite kasutada kindlustushüvitist just nii, nagu Teie perekond kõige rohkem vajab, olgu see siis pikaajaline taastusravi või eriarstiravi, kodu kohandamine haige vajadustega või ravimid, mida riiklik ravikindlustus ei hüvita.

Kui haigestumine liigitub kindlustusjuhtumiks, makstakse Teile kindlustuslepingus määratud kriitiliste haiguste kindlustushüvitis välja täies mahus ja sellelt ei arvestata üksikisiku tulumaksu.

Kriitiliste haiguste lisakindlustuse eelised:

  • Kogu kindlustussumma makstakse  välja ühekordse maksena (30 päeva peale diagnoosi) lepingu tingimustes fikseeritud mistahes esmase haiguse ilmnemise ja üleelamise korral.
  • Kriitiliste haiguste lisakaitset pakume kuni 65 aastastele
  • Kriitiliste haiguste ooteaeg on 3 kuud, see tähendab, et kui kindlustatu/töötaja haigestub 3 kuu jooksul peale poliisi jõustumist raskesse haigusesse, siis hüvitist välja ei maksta.
  • Kriitiliste haiguste välja makstud hüvitist saate kasutada 100% oma äranägemise järgi.
  • Kriitiliste haiguste lisakaitse pakub abi raske haiguse tagajärgede leevendamiseks ja elukvaliteedi säilitamiseks.

Kriitiliste ehk raskete haiguste alla kuuluvad:

1. Südameinfarkt (müokardi infarkt)
2. Koronaararterite šunteerimine
3. Insult
4. Vähk
5. Neerupuudulikkus
6. Elutähtsa elundi siirdamine
7. Jäsemete / nende funktsiooni kaotus
8. Nägemise kaotus
9. Kolmanda astme põletus
10. Aordi operatsioon

11. Südameklapi asendamine või parandamine
12. Kuulmise kaotus
13. Kõnevõime kaotus
14. Hulgiskleroos
15. Parkinsoni tõbi
16. Healoomuline ajukasvaja
17. Alzheimeri tõbi
18. I tüübi suhkurtõbi
19. Entsefaliit
20. Bakteriaalne meningiit
21. Täielik ja püsiv puue

Arvuta kindlustusmakse

EUR
EUR
Soovituslik lisa elukindlustuse summale on 5000 € lapse kohta
Soovituslik elukindlustuse summa:

-.– €

Kindlustatud isiku vanus

Kindlustuslepingu andmed

EUR

Lisakindlustuse kaitsed

EUR
EUR
EUR
EUR

Kindlustusmakse kokku

-.-- €

Salvesta pakkumine

Kindlustusmakse võib muutuda, kui riskihindamise käigus ilmnevad riski suurendavad asjaolud. Tingimused ja hinnakirjad.

Olen huvitatud lepingu sõlmimisest