INVL Logo

INVL investeerimis- ja elukindlustusgrupp

30 +

Nii palju professionaale töötab INVL Grupis.

 

300 000

Nii palju individuaalseid ja institutsionaalseid piirkondlikke ning rahvusvahelisi kliente on usaldanud oma varahalduse meile.

2,0 miljardit eurot

Haldame nii suures väärtuses klientide poolt meile usaldatud vara

Üle 30 aasta kogemusi

INVL grupp alustas tegevust 1991. aastal ja alates 1995. aastast on investeerimisgruppi kuuluva ettevõtte Invalda INVL aktsiad kantud väärtpaberite börsi NASDAQ Balti nimekirja. Ettevõtete INVL Technology, INVL Baltic Farmland  ja INVL Baltic Real Estate aktsiatega kaubeldakse börsil alates 2014. aastast.

Investeerimisgrupp INVL on oluliselt panustanud kohaliku kapitalituru arengusse. Grupi haldusettevõtet Invalda INVL peetakse üheks erakapitali haldamise alusepanijaks Balti riikides.

Alates 1991. aastast oleme koostöös oma partneritega ellu viinud mitmeid ettevõtete omandamisi ja müüke, kaasates kapitali, mille koguväärtus ületab 2 miljardit eurot.

Grupp haldab enam kui 20 investeerimis- ja pensionifondi Lätis ja Leedus (II ja III sammas) kui ka eraportfelle. Grupi ettevõte INVL Asset Management omab Leedus 51% varahaldusfirma Mundus aktsiaid.

1. juulil 2022 võttis grupi ettevõte INVL Life üle Mandatum Life’i Eesti, Läti ja Leedu filiaalide elukindlustustegevuse koos õiguste ja kohustuste  kui ka töötajatega. INVL Life’i põhikapital on 48 miljonit eurot. Tegemist on Balti riikides registreeritud elukindlustusseltside seas ühe suurema aktsiakapitaliga ettevõttega.

Vastavalt Euroopa Liidu õiguse nõuetele on varahaldusettevõtete tegevus litsentseeritud ja nende järelevalvet teostavad Eesti, Läti ja Leedu järelevalveasutused.

Unikaalne ja mitmekülgsete teadmistega meeskond

Oma põhitegevust, investeeringute haldamist, viime ellu meeskonna kaudu, kus töötab üle 150 professionaali. Aastatepikkused kogemused, mitmekülgsed teadmised ning tugevad tulemused on see, mille poolest meie inimesed silma paistavad.

Ärifilosoofia

Meie esmärk on kaitsta klientide rahalisi huve, tagada klientidele rahaline turvalisus ning pikaajaline tulusus.

Invalda INVL investeerib oma vahendeid INVL-i poolt hallatavatesse lahendustesse koos grupi ettevõtete teiste klientidega. Me usume enda investeerimislahendustesse ja hoolitseme klientide poolt meile usaldatud rahaliste vahendite eest nagu enda raha eest.

Usume, et oma tegevuse, investeeringute ja väärtuse loomisega tõstame ühiskonna kui terviku heaolu.  Keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistegurite (inglise keeles environmental, social and governance – ESG) analüüsimine ja täiendamine on investeerimisprotsessi lahutamatu osa.

 

Millesse me usume?

Meile on kõik tähtsad

Meile on tähtis iga klient, kolleeg, partner ja aktsionär. Usume, et ainult avatud lähenemine ning arusaamine igaühe vajadustest ja ideedest toob edu ja kvaliteetsed lahendused.

Alati motiveeritud edule

Iga päev soovime teha paremini ja saavutada rohkem. Muutused ja väljakutsed annavad meile energiat, julgustavad olema loovad, aktiivsed ja ületama iseennast.

Läbimõeldud otsused

Meie jaoks on klientide usaldus väga oluline, seetõttu peame kinni kehtestatud reeglitest, kaalume alati riske, tegutseme ausalt ja hoolsalt.

Invalda INVL juhatus

Darius Šulnis
Darius Šulnis

CEO

Darius Šulnis
Darius Šulnis

CEO

Alvydas Banys
Alvydas Banys

Juhatuse esimees

Alvydas Banys
Alvydas Banys

Juhatuse esimees

Indrė Mišeikytė
Indrė Mišeikytė

Juhatuse liige

Indrė Mišeikytė
Indrė Mišeikytė

Juhatuse liige

Lisateavet kogu meeskonna kohta leiate siit

KKK

Mis on INVL ja mis teeb sellest usaldusväärse partneri?

Oleme üks juhtivaid investeerimisgruppe Balti riikides: avatud, kasvav, investeeriv ja oma tegevusega piirkonna majandusliku heaolu kasvule kaasa aitav. Pakume oma klientidele investeerimislahendusi alates investeerimis- ja pensionifondidest, individuaalsetest portfellidest kuni omakapitali ja muude alternatiivsete investeeringuteni.  Üle 250 000 kliendi Leedus ja Lätis ning mitmed rahvusvahelised investorid on grupi ettevõtetele usaldanud rohkem kui 1,5 miljardi euro haldamise.

30-aastane töökogemus. Alustasime tegevust 1991. aastal ja oleme saavutanud märkimisväärse kogemuse nii erakapitali- kui ka pensioni- ja investeerimisfondide juhtimisel, oleme aidanud oma valdkonna parimatel turuliidritel kasvatada edu Baltimaades ning Kesk- ja Ida-Euroopas.

Oleme koondanud grupi ettevõtetesse pädeva investeeringute haldamise meeskonna, kelle kogemused ja professionaalsus aitab tagada investeeringute parima juhtimise, luues võimalusi ja vähendades võimalikke riske.

Meie eesmärk on luua väärtust, seega püüame investeerides soetada konkurentsivõimelisi ettevõtteid ja suurendada pidevalt oma investeeringute portfelli. Oleme kiired ja paindlikud, mistõttu ei väldi keerulisi tehinguid. Alates tegevuse alustamisest 1991. aastal oleme Kesk- ja Ida-Euroopas sõlminud kümneid ettevõtete soetamise, müügi ja kapitali kaasamise tehinguid ja oleme kõige suuremaid kogemusi omandanud ettevõtete väljaostu (ingl. k buy-out) valdkonnas.  Teostatud tehingute koguväärtus ületab 1,7 miljardit eurot.

 

Miks on INVL’il hea meel liita elukindlustuslahendused oma toodete nimistusse?

Juba 2019. aastal oli meie grupi üheks strateegiliseks eesmärgiks saada meie klientide esimeseks valikuks seoses pikaajalise säästmisega ja isiklike finantsvarade haldamisega.  Pakkumaks oma klientidele rahalist kindlustunnet tagavate lahenduste laia valikut, lisasime oma teenuste nimistusse veel ühe tootegrupi – erinevad elukindlustuslahendused. Selleks omandasimegi Mandatum Life Insurance Company Limited`i Baltimaade elukindlustusäri, mida teostatakse läbi INVL Life’i Eesti, Läti ja Leedu filiaali.

Meiega liitunud Mandatum Life’i töötajate tiimil on erakordsed teadmised elukindlustuse valdkonnas ning meie kolleegidel on 30-aastane professionaalse investeerimise kogemus.  Liites parimad pädevused, saame pakkuda oma klientidele eksklusiivseid ja konkurentsivõimelisi lahendusi, mis suudavad rahuldada nende olulisemad finantsjuhtimise ja ‑planeerimise vajadused.