INVL Logo

INVL Emerging Markets Equity

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 4

Investeerimisstrateegia

Varad investeeritakse arenevate riikide aktsiaturuga seotud investeerimisobjektidesse: aktsiad, börsil kaubeldavad fondid, indeksfondid või muud objektid, mis investeerivad arenevate riikide aktsiaturule. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib
moodustada kuni 30% varadest. Investeerimisriski vähendamiseks ebasoodsate turutingimuste korral võib osa varadest investeerida rahaturuinstrumentidesse, rahaturufondidesse ja kuni 12- kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 100,00% MSCI Emerging Markets IMI Net Total Return USD Index (MIMUEMRN Index) (converted to EUR)

Suurimad investeeringud

Seisuga 30.06.2023:

  • iShares Core MSCI EM IMI UCITS | IS3N GY | 99,17%