INVL Logo

 INVL Global Sustainable Equity

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 4

Selle investeerimisportfelli eesmärgiks on jätkusuutlik investeerimine.

Investeerimisstrateegia

Varad investeeritakse maailma aktsiaturuga seotud investeerimisobjektidesse: aktsiad, börsil kaubeldavad fondid, indeksfondid või muud objektid, mis investeerivad maailma aktsiaturule, võttes arvesse jätkusuutlikkuse teemasid. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Investeerimisriski vähendamiseks ebasoodsate turutingimuste korral võib osa varadest investeerida rahaturuinstrumentidesse, rahaturufondidesse ja kuni 12-kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 100,00% MSCI World Climate Change Net Total Return USD Index (MXWOCLNU Index) (converted to EUR)

Suurimad investeeringud

Seisuga 31.03.2023:

  • SWC-EF SUST AADTEA | LU2211859272 | 98,96 %