INVL Logo

 INVL Northern Europe Equity

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 4

Investeerimisstrateegia

Varad investeeritakse Põhjamaade (Soome, Rootsi, Taani, Norra) ja Baltikumi (Eesti, Läti, Leedu) aktsiatesse ja aktsiatega seotud väärtpaberitesse. Investeerimisega püütakse maksimeerida kapitalitulu ja sellega võib kaasneda kõrge volatiilsuse risk. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Hetkel on osa varadest investeeritud INVL Baltic Fundi. Investeerimisriski vähendamiseks ebasoodsate turutingimuste korral võib osa varadest investeerida rahaturuinstrumentidesse, rahaturufondidesse ja kuni 12-kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 60,00% MSCI Nordic Net Total Return EUR Index (MSDENCN Index)
  • 40,00% OMX Baltic Benchmark Capped Gross Index (OMXBBCPG Index)

Suurimad investeeringud

Seisuga 30.06.2023:

  • Xtrackers MSCI Nordic UCITS ET | XDN0 GY | 58,52 %
  • INVL BALTIC FUND | LTIF00000096 | 41,22 %