INVL Logo

INVL USA Equity

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 5

Investeerimisstrateegia

Varad investeeritakse USA aktsiaturuga seotud investeerimisobjektidesse: aktsiad, börsil kaubeldavad fondid, indeksfondid või muud objektid, mis investeerivad USA aktsiaturule. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Investeerimisriski vähendamiseks ebasoodsate turutingimuste korral võib osa varadest investeerida rahaturuinstrumentidesse, rahaturufondidesse ja kuni 12-kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 100,00% MSCI USA Net Total Return USD Index (NDDUUS Index) (converted to EUR)

Suurimad investeeringud

Seisuga 30.09.2023:

  • Invesco MSCI USA UCITS ETF | SMSUSA GY | 93,27%
  • UBS Irl ETF plc – MSCI USA Val | UBU5 GY | 5,62%