INVL Logo

INVL Index Plus

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 4

Investeerimisstrateegia

Strateegia, mis investeerib aktsiatesse ja nendega samaväärsetesse finantsinstrumentidesse ning mille eesmärgiks on saavutada aktsiaturgude keskmine tootlus. See saavutatakse aktiivse portfellihalduse kaudu, kasutades erinevaid investeerimisobjekte, nagu investeerimisfondid, aktsiad, võlaväärtpaberid, tuletisinstrumendid või alternatiivsed investeeringud. Mujale kui võlaväärtpaberitesse tehtud investeeringute strateegiline osakaal on ligikaudu 100%, kuid seda osakaalu võib vastavalt turuolukorrale ja muudele asjaoludele muuta vahemikus 70-100%. See tähendab, et fikseeritud tuluga investeeringute, aktsiate ja alternatiivsete investeeringute osakaalud võivad periooditi oluliselt varieeruda. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Tuletisinstrumente saab kasutada valuutakursi muutuste riski maandamiseks.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

 • 87,30% MSCI ACWI IMI Net Total Return USD Index (MIMUAWON Index) (converted to EUR)
 • 9,70% MSCI Emerging Markets IMI Net Total Return USD Index (MIMUEMRN Index) (converted to EUR)
 • 3,00% European Central Bank ESTR OIS Index (OISESTR Index)

Suurimad investeeringud

Seisuga 31.12.2022:

 • INVL Equity & AI II tasandi investeerimisportfell | 98,67%

INVL Equity & Al II tasandi investeerimisportfell koosneb:

 • iShares MSCI EM IMI ESG Screen | AYEM GY | 19,67 %
 • iShares MSCI USA ESG Screened | SGAS GY | 18,81 %
 • iShares MSCI USA ESG Enhanced | EDMU GR | 14,48 %
 • AMUNDI INDEX MSCI EUROPE ESG B | CEUG GY | 11,43 %
 • UBS Irl ETF plc – MSCI USA Val | UBU5 GY | 8,95 %
 • iShares Core FTSE 100 UCITS ET | SXRW GY | 5,33 %
 • iShares MSCI USA Small Cap ESG | SXRG GY | 5,06 %
 • iShares Core MSCI Japan IMI UC | EUNN GY | 4,86 %
 • iShares Core MSCI Pacific ex-J | SXR1 GY | 2,99 %
 • UBS Lux Fund Solutions – MSCI Canada | CANA IM | 2,52 %