INVL Logo

 INVL Gold

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 4

Investeerimisstrateegia

Varad investeeritakse ühte või enamasse vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse, börsil kaubeldavatasse fondidesse või muudesse sarnastesse investeerimisobjektidesse, mis jälgivad kulla hinna liikumist. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Investeerimisriski vähendamiseks ebasoodsate turutingimuste korral võib osa varadest investeerida rahaturuinstrumentidesse, rahaturufondidesse ja kuni 12-kuulistesse tähtajalistesse hoiustesse.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 100,00% LBMA Gold Price PM USD (GOLDLNPM Index) (converted to EUR)

Suurimad investeeringud

Seisuga 30.06.2023:

  • iShares Physical Gold ETC | PPFB GY | ISIN: IE00B4ND3602 | 98,93 %