INVL Logo

INVL Emerging Markets Debt

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 5

Investeerimisstrateegia

Fikseeritud tuluga strateegia, mille eesmärk on saavutada tulu, mis ületab fikseeritud tuluga investeerimistoodete tüüpilist tootlust. See saavutatakse fikseeritud tuluga investeeringute või samaväärsete investeerimisobjektide, üldjuhul investeerimisfondide, valimisega. Enamik varadest on investeeritud arengumaade riikide, omavalitsuste ja ettevõtete (börsid ja turud) võlaväärtpaberitesse, mis on krediidianalüüsi tulemusena nimetatud kõige krediidivõimelisemateks. Tuletisinstrumente saab kasutada valuutakursi muutuste riski maandamiseks. Varad on hetkel investeeritud INVL Global Emerging Markets Bond Subfundi.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 50,00% J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index (EMBI) Global Hedged Euro Index (JPEIGHEU Index)
  • 50,00% J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Hedged Level in EUR (JBBSHEUR index)

Suurimad investeeringud

Seisuga 30.09.2023:

  • INVL GLOBAL EMERG MKT BONDS | ISIN: LTIF00000666 | 97,85 %