INVL Logo

INVL Nordic High Yield Debt

Andmed valitud perioodi kohta
Alates
EUR ()
Kuni
EUR ()
Muutus
%
Aastase tulu ekvivalent
%

Investeerimisportfelli teave

Alguskuupäev: 01.07.2022

Riskinäitaja: 5

Investeerimisstrateegia

Strateegia, mis investeerib fikseeritud tuluga instrumentidesse, mille eesmärk on saavutada tulu, mis on kõrgem tavalisest fikseeritud tuluga investeerimistoodetega seotud tulust. See saavutatakse fikseeritud tuluga investeeringute või samaväärsete
investeerimisobjektide, üldjuhul investeerimisfondide, valimisega. Enamus varadest investeeritakse Põhjamaade regiooni (Soome, Rootsi, Taani, Norra,) ettevõtete võlakirjadesse, mille krediidireiting on alla investeerimisjärgu. Alternatiivsete investeeringute osakaal võib moodustada kuni 30% varadest. Tuletisinstrumente saab kasutada valuutakursi muutuste riski maandamiseks.

Täiendav teave

Võrdlusindeks

  • 100,00% Bloomberg Pan-European High Yield (Euro) (I02501EU Index)

Suurimad investeeringud

Seisuga 30.06.2023:

  • DNB FUND-HIGH YLD-INS A EUR | LU1303786096 | 40,18 %
  • MANDAT NORDIC HI YLD TR-AEUR | LU1112754756 | 36,93 %
  • PARETO-NORDIC CORP BD-HEUR | LU1311575093 | 16,00 %
  • AB SEB bankas | LT7170440901 | 6,95 %