INVL Logo

Kahjujuhtumist teavitamine

Kindlustusjuhtumi korral palume meile esimesel võimalusel esitada kahjujuhtumi teade.

Lisainfoks palume helistada 681 2300 või kirjutada [email protected].

Kuidas toimida järgnevatel juhtudel:

Surmajuhtum

Palun täitke ja esitage kindlustushüvitise väljamaksmise avaldus  ning kindlustatud isiku surma põhjuse teatis. Palun saatke dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-postiga [email protected] või postiga Lõõtsa 12, 11415 Tallinn.

Lisainfo saamiseks helistage numbril 681 2300 või kirjutage [email protected].

 

Kriitiline haigus

Haigestumisest saate meid teavitada klienditeeninduskeskkonnas E-life, kirjutades e-posti aadressile [email protected] või helistades numbril 681 2300.

Kahjuhüvitise saamiseks palume esitada allpool nimetatud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-postiga [email protected] või postiga Lõõtsa 12, 11415 Tallinn:

  1. Hüvitise taotleja poolt täidetud avaldus
  2. Meditsiinilised dokumendid kriitilise haiguse diagnoosimise ja teostatud ravi kohta

Peale kahjujuhtumi teate ja dokumentide esitamist saadame juhised järgmiste sammude kohta Teile e-postiga.

Lisainfo saamiseks helistage numbril 681 2300 või kirjutage [email protected].

 

Õnnetusjuhtum, k.a vigastused ja invaliidsus

Õnnetusjuhtumi korral informeerige meid võimalikult kiiresti, soovitavalt 3 tööpäeva jooksul peale õnnetuse toimumist.

Toimunust saate meid teavitada klienditeeninduskeskkonnas E-life või kirjutades e-posti aadressile [email protected] või helistades numbril 681 2300.

Peale kahjujuhtumi teate edastamist palume esitada allpool nimetatud dokumendid digitaalselt allkirjastatuna e-postiga [email protected] või postiga Lõõtsa 12, 11415 Tallinn:

  1. Hüvitise taotleja poolt täidetud õnnetusjuhtumi avaldus
  2. Luumurdude korral saatekirjade vastused
  3. Invaliidsushüvitise taotlemiseks püsivat puuet tõendavad meditsiinilised dokumendid
  4. Tööõnnetuse korral tööõnnetuse raport
  5. Vigastuse korral esmaabi osutanud raviasutuse dokumendid (nt epikriisid, saatekirjade vastused)

Lisainfo saamiseks helistage numbril 681 2300 või kirjutage [email protected].