INVL Logo

Vaidluste lahendamine

Klientidel on võimalus pöörduda kindlustuslepingust tekkiva võimaliku nõude osas kindlustusandja vastu kohtusse või Eesti Kindlustusseltside Liidu juures tegutsevasse lepitusorganisse (Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn, tel 667 1800, [email protected], www.eksl.ee). Kindlustusandja tegevuse üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon (Sakala 4, Tallinn).