INVL Logo

Hüvitise taotlemine surmajuhtumi korral

Surmajuhtumi korral palume soodustatud isikutel, kellel on õigus kindlustussummale või selle osale, pöörduda meie poole telefonil 681 2300 või e-posti teel [email protected]

Palume esitada kindlustushüvitise avaldus surma korral ning kindlustatud isiku surma põhjuse teatis. Veendu, et salvestad avalduse enne täitmist oma arvutisse. 

Hüvitistaotlus tuleb esitada koos lisadega ja isikut tõendava dokumendiga.

Dokumendid tuleb edastada digiallkirjastatuna [email protected] või postiga Keemia 4, 10616 Tallinn.

Vormi täites lisage täpsed kontaktandmed, et saaksime vajadusel Teiega ühendust võtta.

Surmajuhtumi lisadokumendid:

  • Surmateatis, surma põhjuse teatis, väljavõte haigusloost, sünnitunnistus (kui soodustatud isik on laps), tööõnnetuse raport, pärimistunnistus, uurimisasutuse otsus.
  • Juhul kui on alustatud kriminaalne menetlus, tuleb kindlustusjuhtumist viivitamatult teatada politseile ning raviasutusele ja teatada meile uurijate kontaktandmed.

KINDLUSTUSHÜVITISE AVALDUS SURMA KORRAL