INVL Logo

INVL fond omandas Lätis 1270 ha metsa- ja põllumaad

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II (STAFF II), mis investeerib metsa- ja põllumaasse Balti riikides ning Kesk- ja Ida-Euroopas, viis lõpule tehingu, millega omandati 1270 hektarit metsa- ja põllumaad Lätis.

Fond omandas oma tütarettevõtete Zemvalde Forest ja Zemvalde Agro kaudu naaberriigi maa- ja metsakinnistud. See hõlmab 338,2 hektarit metsa, millest ülejäänud on põllumajandusmaa.

„Fond jätkab aktiivset laienemist, kasutades selleks investoritelt kogutud kapitali. Sellel pikaajalisel investeeringul on suur potentsiaal jätkusuutliku metsanduse ja põllumajanduse arendamiseks Läti piirkondades. Olles edukalt investeerinud Leedu ja Läti turgudel ning sisenenud Rumeeniasse, otsime uusi omandamisi, sealhulgas Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, kus on atraktiivne investeeringutasuvus ja stabiilne regulatiivne keskkond,“ sõnas Martynas Samulionis, fondi juhtivpartner.

INVL-i kontserni kuuluv STAFF II fond järgib ülemaailmseid jätkusuutlikke majandamistavasid, püüdes konsolideerida tippkvaliteediga metsi ja maavaldusi. Fond paneb suurt rõhku metsade ja põllumaade jätkusuutlikule majandamisele ning sotsiaalsele vastutusele. Fond investeerib Euroopa Liidu riikidesse.

INVL-i fond on kaasanud investoritelt kokku 81,3 miljonit eurot. Sellele kuulub 17 000 hektarit metsa ja maad.

Fondi haldab Apex Group, mis on üks Euroopa suurimaid fonditeenuste pakkujaid. Fond investeerib jätkusuutlikult majandatavatesse metsadesse ja põllumajandusmaadesse Balti riikides ning Euroopa Liitu kuuluvates Kesk- ja Ida-Euroopa riikides. See on mõeldud EL-i liikmesriikide institutsionaalsetele ja erainvestoritele.

STAFF II fond tegutseb Luksemburgi Suurhertsogiriigi seaduste alusel ja investeerib konkreetsetesse riikidesse vastavalt nende riikide kehtestatud regulatiivsetele piirangutele.