INVL Logo

INVL Family Office

Family Office teenus on eri valdkondade spetsialistide ühine jõupingutus – alates investeerimisvaldkonna ekspertidest kuni maksunõustajate ja juristideni, kes on pühendunud sinu eesmärkide saavutamisele. Pakume palju enamat kui üksnes investeerimisalast nõustamist. Peame oluliseks klientide perevara tervikhaldamisega seonduvat ja finantskirjaoskuse tõstmist tervikuna. Me ei ole seotud ühegi konkreetse teenusepakkujaga. Me ei piira ennast üksikute fondivalitsejate, varaklasside ega geograafiliste piirkondadega. Peame üheks oma tugevuseks alternatiivsetesse varaklassidesse investeerivate fondide tundmist.

Teenused

Finantsplaneerimine

Meie kliendina on sul isiklik investeerimisnõustaja, kes on vastaspooleks kõikides küsimustes. Lisaks töötavad sinu heaks INVL investeerimiseksperdid, kes viivad ennast põhjalikult kurssi sinu finantsolukorra, plaanide ja ootustega. Sellest tulenevalt koostatakse sulle sinu vajadustest ja soovidest lähtuv üksikasjalik finantsplaan, personaalse investeerimisstrateegia ja taktikalised lahendused. Koostatud finantsplaani vaatame koos sinuga regulaarselt üle ning vajadusel nõustame sind jooksvalt investeerimisportfelli strateegiliste ning taktikaliste valikute muutmisel.

Kolmandate osapoolte investeerimislahenduste analüüs 

Analüüsime kolmandate osapoolte pakutavaid investeerimislahendusi, aitamaks sul teha teadlikke investeerimisotsuseid. Sinu heaks töötab ekspertidest koosnev investeerimismeeskond. See võimaldab meil hinnata erinevate finantsinstrumentide vastavust sinu ootustele ja riskiisule. Pakume sulle sõltumatut eksperthinnangut erinevate investeerimislahenduste kohta.  

Maksu– ja õigusküsimuste konsolideerimine

Investeerimisotsused on sageli seotud maksuplaneerimise ja juriidiliste küsimustega. Kuna iga kliendi olukord on ainulaadne, aitame sul leida neis küsimustes parima eksperdi turul. Teeme koostööd oma valdkonna tipptegijatega turul. 

 

 

 

Põlvkonnavahetuse
planeerimine

Üks osa terviklikust finantsplaneerimisest on põlvkonnavahetusega seotud küsimused.  Oluline on seda ajaliselt ette planeerida. Oleme Baltikumis ühed esimestest, kes töötasid välja perekonna harta – see on reeglite kogum, milles määratakse kindlaks pereliikmete õigused ja kohustused perekonna varade terviklikuks haldamiseks. Teeme koostööd erinevate õigus- ja maksunõustajatega, samuti  välisriikide finantsinstitutsioonidega.

 

Investeerimisalase teadlikkuse tõstmine

Meie kliendina kuulud sa eksklusiivsesse INVL kliendiklubisse, mis korraldab oma liikmetele läbi aasta erinevaid üritusi. Pakume sulle ja su lähedastele võimalust tõsta oma investeerimisalast teadlikkust ja osaleda põlvkonnavahetuse planeerimisega seotud hariduslikes programmides.