INVL Logo

Metsa ja maasse investeeriv INVL fond kaasab täiendavalt 9,4 miljonit eurot

INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II (STAFF II) fond, mis investeerib metsa ja maasse ja mida haldab juhtiv investeerimishalduse ja elukindlustuskontsern Balti riikides, kindlustas täiendavalt 9,4 miljoni euro ulatuses investeerimiskohustusi 90,7 miljoni suuruse mahu saavutamiseks.

STAFF II eesmärgiks seatud maht on 100 miljonit eurot. Fond haldab hetkel 17 000 hektarit metsa- ja põllumaad.

„Investorite usaldus meie fondi vastu avab uusi kasvuvõimalusi ja loob investoritele pikaajalist väärtust. Hetkel oleme pannud investorite raha tööle Leedu, Läti ja Rumeenia turgudel ning otsime jätkuvalt võimalusi täiendavateks omandamisteks Kesk- ja Ida-Euroopa riikides,“ räägib Martynas Samulionis, STAFF II juhtivpartner.

STAFF II investeerib jätkusuutlikult arendatud metsa- ja põllumaasse Läänemere piirkonnas ning Kesk- ja Ida-Euroopa riikides ning on suunatud Euroopa Liidu (EL) riikidest pärit institutsionaalsetele ja erainvestoritele. Oma tegevuses järgib fond ülemaailmseid jätkusuutlikke haldustavasid, konsolideerides tippkvaliteediga metsi ja maavaldusi ning paneb suurt rõhku metsade ja põllumaade jätkusuutlikule majandamisele ning sotsiaalsele vastutusele. STAFF II investeerib ELi riikidesse, mis pakuvad atraktiivset investeeringute tootlust ja stabiilset regulatiivset keskkonda.

Fondi haldab Euroopa suurimaid fonditeenuse pakkujaid Apex Group. STAFF II tegutseb Luksemburgi Suurhertsogiriigi seaduste alusel ja investeerib erinevatesse riikidesse vastavalt nende riikide kehtestatud regulatiivsetele piirangutele.