INVL Logo

Invalda INVL 10 miljoni euro suurune võlakirjapakkumine märgiti 2,9-kordselt üle

Juhtiv varahaldusgrupp Invalda INVL viis edukalt lõpule esimese 10 miljoni euro väärtuses fikseeritud intressimääraga võlakirjade avaliku pakkumise. 2,9-kordselt ülemärgitud võlakirju omandas 216 jae- ja institutsionaalset investorit Baltikumis.

Ostuordereid kogusummas 29,035 miljonit saadi kokku 481 investorilt. Ostuorderite suurus, kvaliteet ja mitmekesisus võimaldasid Invalda INVL-il määrata võlakirjade aastaseks intressimääraks 7%, mis on määratud vahemiku alampiir. Fikseeritud intressimäär määrati oksjonil vahemikus 7-8%.

Invalda INVL-i tegevjuht Darius Šulnis kommenteerib: “Oleme investoritele tänulikud usalduse eest, mida näitas võlakirjade 2,9 kordne ülemärkimine emissiooni mahust ja intressimääraga 7%. Oleme turule toonud turvalise ja läbipaistva investeerimistoote, kasutades samal ajal Invalda INVL-i jaoks täiendavat alternatiivset kapitaliallikat.

“Julgustav on näha, et investorid on hinnanud ettevõtte tööd kapitaliturgudel ning võlakirjaemissioon on olnud väga edukas mitte ainult Leedu investorite, vaid ka teiste Balti investorite seas, kes osalevad üha aktiivsemalt kohalikes investeeringutes. Õnnitleme Invalda INVLi mitte ainult võlakirjaemissiooni õnnestumise puhul, vaid ka investorite poolt kehtestatud äärmiselt soodsa intressimäära puhul, mis ainult kinnitab turuosaliste usaldust ja kindlustunnet Grupi tõestatud tulemuste suhtes,” ütles Šiaulių Bankase turgude juht Eglė Džiugytė.

63,8% kõigist pakutavatest võlakirjadest jaotati jaeinvestoritele ja 36,2% institutsionaalsetele investoritele. Ettevõtte otsusel rahuldati täielikult kõik investorite korraldused summas kuni 30 000 eurot aastase intressimääraga 7%. Investorid, kelle märkimiskorraldused on suurema summa eest, saavad vähemalt 30 000 eurot.

10 miljoni euro suurusel võlakirjaemissioonil on 3-aastane tähtaeg. Intressi makstakse investoritele üks kord kuue kuu jooksul.

Invalda INVL viis 3. juunist 12. juunini läbi esimese 10 miljoni euro väärtuses fikseeritud intressimääraga võlakirjade avaliku pakkumise era- ja institutsionaalsetele investoritele Baltikumis. Leedu, Läti ja Eesti jae- ja institutsionaalsed investorid said osta kuni 10 000 ettevõtte võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot. Minimaalne investeeringusumma oli 1 000 eurot. Invalda INVL võlakirjade pakkumise korraldasid Šiaulių Bankas ja INVL Financial Advisors, mis on INVL Family Office kaubamärgi all tegutsev finantsvahendusettevõte.

Selle võlakirjaemissiooniga kavatseb Invalda INVL rahastada oma üldisi ärivajadusi, aidates samal ajal kaasa ka kapitalituru arengule laiemalt.

Invalda INVL esitab Nasdaq Vilniusele taotluse võlakirjade noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjade kauplemisele võtmine toimub eelduslikult 3 kuu jooksul.

Käesoleva aasta 28. mail kiitis Leedu keskpank heaks Invalda INVLi põhiprospekti kuni 25 miljoni euro suuruseks võlakirjade emiteerimise programmiks. Programmi raames võib Invalda INVL emiteerida ühe või mitu seeriat eurodes vääringustatud mittekonverteeritavaid võlakirju lunastustähtajaga kuni 5 aastat. Võlakirjad on tagatud, pantides tagatisena osa äriühingule kuuluvatest Šiaulių Bankase aktsiatest, eesmärgiga hoida tagatise väärtust laenusumma ja väärtuse suhtena (võlakirjaemissiooni mahu ja panditud vara väärtuse suhe),  mis ei ületa 50%.

Invalda INVL-st

Invalda INVL on 1991 aastal loodud Baltikumi juhtiv varahaldusgrupp. Grupi hallata on enam kui 1 miljardi euro väärtuses varasid. Kontserni peamised investeeringud on varahalduse, perevara halduse, panganduse ja põllumajanduse valdkondades. Varahalduse segment pakub investoritele investeeringutega seotud teenuseid. Varahalduse segmendi ettevõtted haldavad alternatiivseid investeerimisfonde (erakapital, reaalvara (metsa- ja põllumajandusmaa, taastuvenergia, kinnisvara), samuti erasektorile krediidi pakkumine), Läti pensionifonde, investeerivad globaalsetesse investeerimisfondidesse, pakuvad perevara halduse teenuseid Leedus ja Lätis ning investeerimisportfelli haldamise teenuseid. Ettevõte investeerib samuti otseselt ja kaudselt kollektiivsetesse investeeringutesse, mida haldavad tütarettevõtjad, ning omab ka muid varasemaid investeeringuid (peamiselt panganduse ja põllumajanduse valdkondades)

Invalda INVL aktsiatega kaubeldakse Nasdaq Vilnius väärtpaberibörsil alates 1995. aastast. Lisateavet leiate siit: https://www.invaldainvl.com/en/.

 

Oluline märkus

Antud teave on esitatud üksnes informeerimise eesmärgil ja seda ei tohiks pidada pakkumiseks ega kutseks osta ettevõtte konkreetseid võlakirju. Tuletame meelde, et väärtpaberitesse, sealhulgas võlakirjadesse investeerimisega kaasnevad teatud riskid, sealhulgas osa või kogu investeeringu võimalik kaotus. Seetõttu peab iga potentsiaalne investor enne võlakirjadesse investeerimist hindama oma kogemusi, rahalisi võimalusi,

vajadusi ja investeerimiseesmärke ning tutvuma hoolikalt prospekti ja muude võlakirjade emiteerimisega seotud dokumentidega, sealhulgas esimese osa lõplike tingimustega ja emissioonipõhise kokkuvõttega.