INVL Logo

Invalda INVL alustab 10 miljoni euro suurust avalikku võlakirjaemissiooni

Juhtiv varahaldusgrupp Invalda INVL alustab 3. juunil oma esimest 10 miljoni euro suurust fikseeritud intressimääraga võlakirjade avalikku pakkumist Baltimaade era- ja institutsionaalsetele investoritele.

Emissiooni tähtaeg on 3 aastat. Võlakirjade aastane intressimäär määratakse vahemikus 7-8% ja teatatakse pakkumise lõpuleviimisel. Intressi makstakse investoritele kord poolaastas.

Selle võlakirjaemissiooniga kavatseb Invalda INVL rahastada oma üldisi korporatiivseid vajadusi, aidates samal ajal kaasa ka kapitalituru arengule.

„See on esimene kord, kui emiteerime võlakirju avalikkusele, kuna soovime mitmekesistada oma võlakapitali allikaid, andes samal ajal kõigile Baltikumis tegutsevatele investoritele, sealhulgas jaeinvestoritele, võimaluse selles osaleda,“ ütles Invalda INVLi tegevjuht Darius Šulnis.

Era- ja institutsionaalsed investorid Leedus, Lätis ja Eestis saavad osta kuni 10 000 ettevõtte võlakirja nimiväärtusega 1 000 eurot. Minimaalne investeerimissumma on 1 000 eurot. Võlakirju pakutakse avalikult kuni 12. juuni kella 13:00ni. Invalda INVLi võlakirjade avaliku pakkumise korraldavad Šiaulių Bankas ja UAB FMI INVL Financial Advisors, mis tegutseb INVL Family Office’i kaubamärgi all. Võlakirjaomanike usaldusisik on audiitorfirma Audifina.

Samuti kavatseb Invalda INVL taotleda Nasdaq Vilniuselt võlakirjade noteerimist ja kauplemisele võtmist Nasdaq Balti võlakirjade nimekirjas. Võlakirjade kauplemisele võtmine toimub eeldatavasti kolme kuu jooksul.

Lisateavet võlakirjaemissiooni ja pakkumisprotsessi kohta leiate veebilehelt www.invaldainvl.com investoritele mõeldud rubriigis.

Veebiseminar investoritele ning küsimuste-vastuste voor toimub 6. juunil kell 16:00. Link registreerumiseks on leitav siin.

Leedu keskpank kiitis selle aasta 28. mail heaks Invalda INVLi põhiprospekti kuni 25 miljoni euro suuruse võlakirjade emissiooniprogrammi jaoks. Programmi raames võib Invalda INVL emiteerida ühe või mitu seeriat mittekonverteeritavaid eurodes vääringustatud võlakirju tähtajaga kuni 5 aastat. Võlakirjade tagatiseks on osa äriühingu Šiaulių Bankas’e aktsiatest, eesmärgiga hoida tagatise väärtust laenusumma ja väärtuse suhtarvul (võlakirjade emissiooni mahu ja panditud varade väärtuse suhe), mis ei ületa 50%.


Invalda INVL-st

Invalda INVL on 1991 aastal loodud Baltikumi juhtiv varahaldusgrupp. Grupi hallata on enam kui 1 miljardi euro väärtuses varasid. Kontserni peamised investeeringud on varahalduse, perevara halduse, panganduse ja põllumajanduse valdkondades. Varahalduse segment pakub investoritele investeeringutega seotud teenuseid. Varahalduse segmendi ettevõtted haldavad alternatiivseid investeerimisfonde (erakapital, reaalvara (metsa- ja põllumajandusmaa, taastuvenergia, kinnisvara), samuti erasektorile krediidi pakkumine), Läti pensionifonde, investeerivad globaalsetesse investeerimisfondidesse, pakuvad perevara halduse teenuseid Leedus ja Lätis ning investeerimisportfelli haldamise teenuseid. Ettevõte investeerib samuti otseselt ja kaudselt kollektiivsetesse investeeringutesse, mida haldavad tütarettevõtjad, ning omab ka muid varasemaid investeeringuid (peamiselt panganduse ja põllumajanduse valdkondades)

Invalda INVL aktsiatega kaubeldakse Nasdaq Vilnius väärtpaberibörsil alates 1995. aastast. Lisateavet leiate siit: https://www.invaldainvl.com/en/.


Oluline märkus

Antud teave on esitatud üksnes informeerimise eesmärgil ja seda ei tohiks pidada pakkumiseks ega kutseks osta ettevõtte konkreetseid võlakirju. Tuletame meelde, et väärtpaberitesse, sealhulgas võlakirjadesse investeerimisega kaasnevad teatud riskid, sealhulgas osa või kogu investeeringu võimalik kaotus. Seetõttu peab iga potentsiaalne investor enne võlakirjadesse investeerimist hindama oma kogemusi, rahalisi võimalusi,

vajadusi ja investeerimiseesmärke ning tutvuma hoolikalt prospekti ja muude võlakirjade emiteerimisega seotud dokumentidega, sealhulgas esimese osa lõplike tingimustega ja emissioonipõhise kokkuvõttega.