INVL Logo

Invalda INVL grupi klientide hallatavad varad ületasid 2 miljardi euro piiri

Selle aasta märtsi lõpus ületasid Baltikumi juhtiva investeeringute haldamise ja elukindlustuse ettevõtete grupi Invalda INVL ettevõtete hallatavad klientide varad 2,0 miljardi euro piiri. See on 28,5% rohkem kui aasta varem ja 7,5% rohkem kui 2023. aasta alguses (kui kogusumma oli 1,9 miljardit eurot).

2023. aasta esimeses kvartalis teenisid INVL-i kliendid kokku 5,06 miljonit eurot. Märtsi lõpus suurenes klientide arv 307 000-ni, mis on 17,2% rohkem kui aasta varem ja 1,1% rohkem kui 2023. aasta alguses.

Invalda INVL-i kasum käesoleva aasta jaanuarist märtsini oli 1,1 miljonit eurot võrreldes 8,1 miljoni euro suuruse kahjumiga eelmise aasta samal perioodil.

„Maailma geopoliitiline ja majanduslik olukord on ebakindel. On julgustav, et sellises keskkonnas annab suurem osa meie klientide investeeringutest positiivseid tulemusi ja grupi klientide hallatav vara on nüüd ületanud 2 miljardi piiri,“ ütleb Invalda INVL-i president Darius Šulnis.

Ettevõtte kapital oli käesoleva aasta märtsi lõpus 131,7 miljonit eurot ehk 11,14 eurot aktsia kohta. Need näitajad suurenesid 2022. aasta lõpu seisuga võrreldes vastavalt 0,67% ja 0,63%.

 

Investeeringute halduse ja elukindlustuse valdkond

Invalda INVL-i tulu investeeringute halduse valdkonna tegevustest (st klientide vara haldamisest) oli esimeses kvartalis 3,96 miljonit eurot, kasvades eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 17,8%.

Investeeringute halduse ja elukindlustuse valdkonnas (sealhulgas INVL-i hallatavad investeeringud ühisinvesteerimise skeemidesse) oli 2023. aasta esimeses kvartalis maksustamiseelne kahjum 0,8 miljonit eurot, samas kui eelmise aasta jaanuarist märtsini teeniti 1,1 miljonit eurot maksustamiseelset kasumit.

„Investeerimiskeskkond on üsna keerukas. See loob turul rohkem võimalusi ja valikuid, kuid nõuab palju suuremat professionaalset oskust optimaalseid otsuseid teha, samuti pingutusi ja loovust nende edukaks elluviimiseks,“ ütleb Darius Šulnis.

„Oleme näinud INVL-i klientide meie piirkonda investeeritud rahaliste vahendite pidevat kasvu ja eriti intensiivne kasv on iseloomustanud investeeringuid traditsioonilistesse Lääne turgudesse. Keskendume praegu ka eelseisvale ettevõtete ühinemisele ja sellega seotud ettevõttesisestele ümberkorraldustele,“ lisab Invalda INVL-i president.

Veebruari lõpus kinnitas Invalda INVL-i aktsionäride koosolek 40,16 miljoni euro suuruse tehingu ettevõttega Šiaulių Bankas, mis on plaanitud viia lõpule 2023. aasta lõpuks.

Erakapitali ja alternatiivsete investeeringute valdkonnas jätkavad fondid INVL Baltic Sea Growth Fund (INVL BSGF), INVL Sustainable Timberland and Farmland Fund II ja INVL grupi muud erifondid aktiivset investeerimist.

INVL-i BSGF-i portfelli lisandus esimeses kvartalis viis ettevõtet, sealhulgas InMedica omandatud Vilniaus Implantology Centre Clinic. Aasta algus oli väga intensiivne ka INVL-i BSGF-i tagatisega Eco Baltia jaoks, mis on Baltikumi suurim keskkonna- ja jäätmekäitlusettevõtete grupp. Ettevõte viis läbi eduka võlakirjade pakkumise, mille puhul nõudlus ületas pakkumise 3,5 korda, ja grupi tütarettevõte PET Baltija alustab koostöös Piche’iga üle 35 miljoni euro maksvat projekti uue PET ümbertöötlustehase ehitamiseks Lätti. INVL BSGF portfell koosneb praegu seitsmest ettevõttest, mille pro-forma tulu oli 2022. aastal ligikaudu 500 miljonit eurot, normaliseeritud EBITDA ligikaudu 50 miljonit eurot ja kus töötab umbes 8000 inimest.

2023. aasta esimeses kvartalis teenisid INVL-i erakapitalifondid ja alternatiivsed fondid ligikaudu 20 miljonit eurot.

 

Kapitaliinvesteeringud

Invalda INVL-i muud kapitaliinvesteeringud väljaspool investeeringute halduse ja elukindlustuse valdkonda teenisid 2 miljonit eurot maksustamiseelset kasumit. Moldova suurima panga Moldova-Agroindbank (maib) suurepärased tulemused avaldasid Invalda INVL-i investeeringute väärtusele positiivset mõju (3 miljonit eurot).

Investeeringute väärtus vähenes 6 miljoni euro võrra investeerimise tõttu ettevõttesse Šiaulių Bankas, tulenevalt börsil noteeritud pankade väärtuse üldisest langusest, ja 0,4 miljoni euro võrra investeerimise tõttu ettevõttesse Litagra, mis on üks Leedu suurim põllumajandusvaldkonna ettevõtete grupp. Litagra grupi tulemusi mõjutab piima ja teravilja turuhindade oluline langus.

 

Invalda INVL

Invalda INVL on Baltikumi juhtiv investeeringute haldamise ja elukindlustuse ettevõtete grupp. Avatud lähenemisega kasvav ja arenev ettevõte aitab oma töö kaudu inimeste heaolu tagada. Grupi ettevõtted tegutsevad Leedus, Lätis ja Eestis ning teenindavad Baltikumi piirkonnas ja välismaal enam kui 300 000 eraklienti ning juriidilisest isikust klienti. Need kliendid on usaldanud Invalda INVL grupile rohkem kui 2 miljardi euro väärtuses mitmesugustesse varaklassidesse kuuluvaid varasid, sealhulgas pensionifondid, avatud investeerimisfondid ja elukindlustuslepingud, samuti individuaalsed portfellid, erakapital ja muud alternatiivsed investeerimistegevused.

 Invalda INVL-i aktsiatega on kaubeldud Nasdaq Vilniuse aktsiabörsil alates 1995. aastast. Invalda INVL-i kapital oli 2023. aasta märtsi seisuga 131,7 miljonit eurot.