INVL Logo

INVL Financial Advisors Eesti filiaal sai investeerimisühingu tegevusloa

Baltimaade juhtivasse varahaldusgruppi Invalda INVL kuuluv INVL Financial Advisors Eesti filiaal sai Finanstsinspektsioonilt ametliku tegevusloa investeerimisteenuste osutamiseks. Teenuseid hakatakse pakkuma INVL Family Office nime alt.

Investeerimisühingu INVL Financial Advisors Eesti filiaali tegevuse üle teostab järelevalvet Eesti Finantsinspektsioon, mis andis ettevõttele investeerimisühingu filiaalina tegutsemise loa 01.07.2024.

“Seni on INVL Family Office’i pakutavad varahaldusteenused olnud kättesaadavad vaid meie klientidele Leedus ja Lätis. Nüüdsest saame alustada oma parimate praktikate toomist ka Eesti turule. Eestis on meil plaanis keskenduda varakatele eraisikutele ja nende ettevõtetele. Pakume klientidele personaalset lähenemist investeerimisnõustamisel ning unikaalseid investeerimislahendusi, mida seni pole Eesti klientidele pakutud. Senine tulemuslik tegutsemine Leedu ja Läti turul lubab meil uskuda, et suudame  luua sisulist väärtust ka Eesti klientidele” ütleb INVL Family Office juht Asta Jovaišienė.

INVL Family Office Eesti filiaali juhi Sven Jürgensoni sõnul on varakate inimeste arv, kes vajavad professionaalsel tasemel personaliseeritud ja sõltumatut invsteerimisnõustamist kasvutrendis.

„Me ei paku standardlahendusi, vaid lähtume iga kliendi erisoovidest ja eesmärkidest. INVL on Balti regioonis tuntud eelkõige oma erakapitali investeeringute ja professionaalsel tasemel juhitud alternatiivsete investeerimisfondide poolest. Vähem teatakse, et INVL Family Office näol on tegemist Balti regiooni suurima multi-family office tüüpi teenusepakkujaga, mis on  tegutsenud turul üle 9 aasta. Soovime avardada Eesti klientide valikuvõimalusi ja teha valdkonna parimad praktikad, teadmised ning investeerimispakkumised kättesaadavaks ka Eesti klientidele. Peame ennast INVL-is investeerimisvaldkonna ekspertideks ja soovime seda kompetentsi klientidega jagada. Meil töötab grupis üle 35 investeerimisvaldkonna tipptegija, kes kõik on siin selleks, et pakkuda parimaid investeerimislahendusi ja ületada klientide ootusi“ – ütleb INVL Family Office Eesti filiaali juht Sven Jürgenson.

Invalda INVL grupist

Invalda INVL on Baltikumi juhtiv varahaldusgrupp aastast 1991 – avatud, kasvav ja oma tegevusega inimestele väärtust loov. INVL Grupp haldab varasid enam kui 1 miljardi euro väärtuses. See sisaldab endas investeeringuid erakapitali projektidesse, metsa- ja põllumajandusmaasse, taastuvenergeetika lahendustesse, kinnisvarasse ning laenuprojektidesse. Grupi tegevus hõlmab ka Family Office´i teenuseid Leedus, Lätis ja Eestis. Samuti Läti pensionifondide haldamist ning investeeringuid kolmandate riikide fondidesse. Invalda INVL aktsiad on noteeritud Nasdaq Vilniuse börsil alates 1995. aastast.