INVL Logo

2022. aasta 4. kvartali investeerimisportfellide ülevaated

2022. aasta 4. kvartal algas finantsturgudel positiivses meeleolus, kuna üha suurem arv hinnanäitajaid andsid märku sellest, et inflatsioonisurve on lõpuks tipptaseme selja taha jätnud. USA oktoobrikuu inflatsiooninäitajates (avaldati 10. novembril) oli esimest korda näha tarbijahinnaindeksi kasvu olulist aeglustumist. Samasugusele tendentsile olime tunnistajaks ka Euroopas, kus olukorda leevendas muuhulgas võrdlemisi soojast talvest tingitud energiahindade langus.

Ehkki nii USA Föderaalreserv kui Euroopa Keskpank otsustasid intressimäärade tõstmisel leebema lähenemise kasuks, tõstes detsembris baasintressi 0,5 protsendipunkti võrra (eelmistel kuudel oli seda tõstetud 0,75 protsendipunkti võrra), olid keskpankade kommentaarid tuleviku kohta mõnevõrra süngemad kui turgudel oodati. Nii Euroopa Keskpanga president Christine Lagarde kui Föderaalreservi president Jerome Powell näivad olevat otsustanud, et 2023. aastal intressimäärasid ei kärbita, seda isegi võimaliku majanduslanguse puhul. Ehkki keskpankade tegevus on viinud võlakirjade tulumäära rekordilise tõusuni (USA 10 aastase riigivõlakirja tulumäär kerkis aasta jooksul 1,5%-lt 3,9%-le; Saksamaa riigivõlakirjade tulumäär aga 0%-lt 2,6%-le), mis on omakorda toonud kaasa võlakirjahindade languse, on suur osa negatiivsetest sündmustest juba realiseerunud või siis on need finantsinstrumentide hindadesse sisse arvestatud.

Maailma peamistel aktsiaturgudel 4. kvartalis suuri muutusi ei toimunud – erandiks oli vaid Lääne-Euroopa, mille aktsiaturud näitasid kvartali jooksul ligikaudu 10% tootlust. 2022. aastal ei olnud ühegi maailma piirkonna peamise aktsiaindeksi tootlus positiivne, välja avatud mõne üksiku riigi indeks, näiteks Brasiilia. Viimase 75 aasta jooksul on USA aktsiaindeksi S&P 500 keskmine tootlus negatiivse tulemiga aastale järgneval kalendriaastal olnud ligikaudu 15% (dollaris, dividende arvestamata) ning kahte järjestikust negatiivse tulemiga aastat on ette tulnud vaid kolmel korral. Samas on tõsi, et mineviku tootlus ei garanteeri samasugust tulemust tulevikus.

Index Plus investeerimisstrateegia raames oleme teinud mõned aktsiainvesteeringud Baltikumi aktsiatesse: Ignitis Grupė ja Linas Agro Group. Usume, et ettevõtete praegused hinnatasemed ei peegelda nende tõelist väärtust ja kasvupotentsiaali. Intressimäärade märkimisväärse tõusu tõttu ostsime võlakirjade poole peale väikeses koguses Sloveenia suurima panga võlakirju, mis peaks pikas plaanis teenima aktsiaturgudele omast tootlust, vähendades samas riskitaset ja eeldatavat volatiilsust.

Portfelli võlakirjade tulumäär tähtajani on praegu 5,6%, võrdlusindeksil on see näitaja 4,9%. Samuti on portfelli võlakirjade kestus praegu 4 aastat, mis on lühem kui võrdlusaluse 4,5 aastat. Niisuguse atraktiivse oodatava riski ja tootluse suhte saavutame aktiivsete investeeringutega individuaalsetesse võlainstrumentidesse ja aktiivselt hallatud fondidesse.

INVL Corporate Debt tulumäär lõpptähtajani on praegu 6,5%, võrdlusalusel indeksil on see 5,1%. Samuti on portfelli kestus võrdlusindeksist lühem, vastavalt 3,0 aastat ja 3,3 aastat. Atraktiivne riski ja tootluse suhe on võimalik tänu aktiivsele investeerimisele individuaalsetesse võlainstrumentidesse ja aktiivselt hallatud fondidesse.

INVL Emerging Markets Debt fondil, millesse on investeeritud kõik INVL Emerging Markets Debt varad, on praegu tulumäär lõpptähtajani 7,6%, võrdlusindeksil on see 5,6%. Samuti on selle kestus võrdlusindeksis olevatest instrumentidest lühem, vastavalt 3,9 aastat ja 5,6 aastat. Atraktiivne riski ja tootluse suhe on võimalik tänu aktiivsele investeerimisele individuaalsetesse võlainstrumentidesse.

INVL Nordic High Yield Debt on praegu portfelli investeeringud jagatud kolme aktiivselt hallatud fondi vahel, mis investeerivad Põhja-Euroopa kõrge tulususega võlakirjadesse: DNB Fund High Yield Institutional, Pareto Nordic Corporate Bond Fund ja Mandatum Nordic High Yield Total Return Fund. Samuti investeerisime Luminori võlakirja, mille tulumäär lõpptähtajani on hetkel 6,3% aasta baasil.

INVL Gold kõik strateegia varad on investeeritud iShares Physical Gold ETC fondi, mis ostab London Bullion Market Associationi nõuetele vastavaid kullakange.

INVL Global Sustainable Equity  2022. aastal langesid kliimamuutustega arvestavad ettevõtted aktsiaturul vähem kui arenenud maailma laiapõhjaline MSCI World Index, kuna indeks ei sisalda energiaettevõtteid, mille aktsiahinnad kerkisid toormehindade tõusu tõttu järsult. Lisaks on kliimamuutustega arvestavate ettevõtete hinnatasemed kõrgemad ning seetõttu on nende aktsiahinnad intressimäärade tõusu suhtes tundlikumad.

INVL Emerging Markets Equity  2022. aastal langesid arenevad aktsiaturud rohkem kui arenenud maailma laiapõhjaline MSCI World Index. Regiooni arengule mõjus negatiivselt Hiina karm sisepoliitika, tehnoloogiaettevõtete ja teiste ettevõtetega seotud regulatiivsed riskid ning COVID-19 piirangud, mis takistasid ettevõtete tööd. Arenguriikide hinnatasemed on samas nüüdseks märksa atraktiivsemad kui arenenud riikides.

INVL Europe Equity  2022. aastal langesid Lääne-Euroopa aktsiaturud vähem, kui arenenud maailma laiapõhjaline MSCI World Index. Regioon lõikas kasu võrdlemisi madalatest hinnatasemetest, mistõttu ei olnud aktsiahinnad kerkivate intressimäärade suhtes nii tundlikud, ja soosivast sektorite jaotusest, kuna Euroopa turul domineerivad energiaettevõtted, mille jaoks oli 2022. aasta iseäranis hea.

INVL Northern Europe Equity 60% portfelli varadest on investeeritud passiivselt ning järgivad MSCI Nordic Indexi tootlust; 40% varadest on aga investeeritud aktiivselt hallatud INVL Baltic Fundi. INVL Baltic Fund oli 2022. aastal üks väheseid positiivse tootlusega investeerimisportfelle ning saavutas võrdlusindeksist oluliselt parema tulemuse, mistõttu on INVL Northern Europe Equity portfell ületanud võrdlusindeksi tootlust alates portfelli asutamisest.

INVL USA Equity 2022. aastal langes USA aktsiaturg rohkem kui arenenud maailma laiapõhjaline MSCI World Index, seda mitmel põhjusel: USA ettevõtete hinnatase oli ülejäänud maailmaga võrreldes märksa kõrgem, tehnoloogiasektori osakaal oli suurem ning energiasektori osakaal väiksem.

 

Investeerimisportfellide kvartaalsed ülevaated 31.12.2022

INVL Index Plus ülevaade ülevaade 31.12.2022
INVL Index Plus 80 ülevaade 31.12.2022
INVL Index Plus 50 ülevaade 31.12.2022
INVL Index Plus 25 ülevaade 31.12.2022
INVL Fixed Income ülevaade 31.12.2022
INVL Corporate Debt ülevaade 31.12.2022
INVL Nordic High Yield Debt ülevaade 31.12.2022
INVL Emerging Markets Debt ülevaade 31.12.2022
INVL Gold ülevaade 31.12.2022
INVL Emerging Markets Equity ülevaade 31.12.2022
INVL Global Sustainable Equity ülevaade 31.12.2022
INVL Europe Equity ülevaade 31.12.2022
INVL Northern Europe Equity ülevaade 31.12.2022
INVL USA Equity ülevaade 31.12.2022