INVL Logo

Invalda INVL omakapital suurenes 2022. aasta lõpuks 130,8 miljoni euroni

Invalda INVL omakapital oli 2022. aasta lõpu seisuga 130,8 miljonit eurot ehk 11,07 eurot aktsia kohta. Need näitajad olid vastavalt 14,24% ja 13,53% suuremad kui aasta varem (arvestades ka aktsionäridele makstud dividende summas 7,7 miljonit eurot).

Tänu investeeringute väärtuse suurenemisele neljandas kvartalis oli Invalda INVL eelmisel aastal kasumlik, teenides puhaskasumit 16,67 miljonit eurot. 2021. aastal oli ettevõtte puhaskasum 37,45 miljonit eurot.

Kuigi möödunud aasta oli äärmiselt volatiilne, suurendasid kliendid investeeringuid INVL-i kontserni juhitavatesse toodetesse. Kontserni hallatavate klientide varade maht oli 31. detsembri 2022 seisuga 1,9 miljardit eurot, mis oli 18,3% rohkem kui aasta varem (1,6 miljardit eurot), samal ajal kui investeeringute väärtus vähenes aastaga 92,3 miljoni euro võrra. Klientide arv, kes usaldasid oma varad Invalda INVL-i kontsernile, kasvas 16,6% võrra 303 900-ni.

„2022. aastal avaldas maailmas valitsev geopoliitiline ja majanduskeskkond olulist mõju äri- ja investeerimisotsustele. Sõda Euroopas, turgude ja energiahindade volatiilsus ning intressimäärade kiire tõus esitasid väljakutseid, kuid avasid ka uusi võimalusi. Üldine langus enamikel turgudel tõi eelmisel aastal suurele osale investoritest kaasa kahjumi. Oluline on siiski see, et pikas perspektiivis, isegi negatiivseid perioode arvesse võttes, on investeeringud teeninud ja teenivad piisavat tulu. Arvestades turul valitsevaid tingimusi, peame 2022. aastat mõistlikult heaks aastaks. Eelmisel aastal tehtud või alustatud töö avaldab kahtlemata olulist mõju meie ettevõtte väärtusele ja tulemuslikkusele tulevikus,“ ütles Invalda INVL-i juht Darius Šulnis.

 

Investeeringute haldamine ja elukindlustustegevus

Invalda INVL-i tulu investeeringute haldamise osast ehk klientide varade haldamisest oli mullu 15,8 miljonit eurot ja see tulu vähenes 2021. aastaga võrreldes 4,1%.

Investeeringute haldamise ja elukindlustustegevuse, sealhulgas INVL-i hallatavatesse ühisinvesteerimisettevõtetesse tehtud investeeringute maksueelne kasum oli 2022. aastal 13,5 miljonit eurot. See on võrreldav 2021. aasta maksueelse kasumiga 13,8 miljonit eurot.

Invalda INVL sooritas 2022. aastal varahalduse valdkonnas olulisi tehinguid. Mandatum Life’i elukindlustustegevuse omandamine Baltikumis viidi lõpule juuli alguses ning aasta lõpus sõlmiti leping Invalda INVL-i ja Šiaulių Bankas’e jaekaubanduse osa ühendamiseks.

„Need on põhilised sammud jaekaubanduse arendamisel, mis on suunatud küpsemale ühiskonnale, mille eesmärk on saavutada rahaline stabiilsus ja teenida investeerimistulu. Loodav järgmise põlvkonna pank, mille üheks suurimaks aktsionäriks on Invalda INVL, osutab veelgi rohkem teenuseid ühest allikast ja pakub turupõhiseid lahendusi, mis loovad klientidele, töötajatele ja investoritele rohkem väärtust,“ ütles Darius Šulnis.

INVL-i kontserni hallatavad erakapitali-, alternatiiv- ja reaalvarafondid lõid investoritele edukalt väärtust, kuna nad jätkasid omandamist ja vahendite kaasamist. Baltikumi juhtiv erakapitali investeerimisfond INVL Baltic Sea Growth Fund lisas oma portfelli kaks ettevõtet Leedus ja ühe Lätis ning investeeris portfelliettevõtete kaudu Tšehhi Vabariigis ja Poolas. Enamike fondi valitsetavate äriühingute edukas tegevus andis fondile hea tulemuse ja väärtuse kasvu. Ligikaudu 8000 töötajaga INVL Baltic Sea Growth Fund’i portfelliettevõtetel oli eelmisel aastal auditeerimata konsolideeritud käive üle 500 miljoni euro ja EBITDA 55 miljonit eurot. Fond otsib jätkuvalt aktiivselt võimalusi investeerida ettevõtetesse Balti riikides, Poolas ja teistel lähedal asuvatel turgudel.

Teine jätkusuutliku metsa ja põllumaa fond, INVL Sustainable Timberland ja Farmland Fund II, on juba kaasanud Lätis rohkem kui 81 miljonit eurot investorite vahendeid ja suurendanud maaomandit. INVL Renewable Energy Fund I, mis investeerib praegu taastuvenergia projektidesse Poolas ja Rumeenias ning on kaasanud investoritelt 52,9 miljonit eurot, laiendas oma päikeseparkide projektide portfelli 475 megavatini. Kontsern jätkas ka investeerimistegevust ning arendas olemasolevaid investeeringuid kinnisvara, eravõlgade ja infotehnoloogia valdkonnas.

Oleme keskendunud investeerimisfondidele. 2021. aasta lõpus käivitati INVL Partner Global Infrastructure Fund I, mis investeerib pikaajalise maailmaklassi varahalduri taristufondi, ning 2023. aasta alguses käivitati INVL Partner Private Equity Fund I, mis investeerib maailma ühe juhtiva erakapitali investeerimisfirma EQT loodud 20 miljardi euro suuruse sihtmärgiga fondi EQT X. Fondid panevad investorite raha edukalt tööle väljaspool oma kodupiirkonda ja pakuvad rohkem võimalusi investeerimisriski mitmekesistamiseks. INVL-i kontsern kavatseb pakkuda klientidele veelgi rohkem lahendusi investeerimiseks juhtivatesse globaalsetesse toodetesse.

INVL Family Office’i jaoks oli 2022. aasta kasvu aasta. Mitmed uued investeerimistooted ja -teenused on suurendanud klientide sissetulekut ja meelitanud ligi uusi kliente.

 

Omakapitaliinvesteeringud

Invalda INVL muud omakapitaliinvesteeringud, välja arvatud investeeringute haldamine ja elukindlustustegevus, andsid 3,8 miljoni euro suuruse maksueelse kasumi. Invalda INVL-i investeeringute väärtust mõjutas positiivselt (3,9 miljonit euro ulatuses) Leedu ühe suurima põllumajanduskontserni Litagra kasumlik tegevus.

„Litagra saavutas pärast mitmeid omandamisi suurepäraseid tulemusi, osaliselt tänu toiduainete hindade ülemaailmsele kasvule. Linnukasvatus-, sööda- ja piimasektori laienemine suurendab oluliselt ettevõtte potentsiaali.  Ootame omandatud varade ümberkonfigureerimist ja muid kasvule ja mastaabisäästule keskenduvaid tegevusi, et lähiajal suurendada müüki ning avaldada positiivset mõju konkurentsivõimele ja pikaajalistele tuludele nendes valdkondades,” märgib Invalda INVL juht.

Invalda INVL-i investeeringute väärtust mõjutas negatiivselt (1,8 miljoni euro ulatuses) pankadesse tehtud investeeringute väärtuse vähenemine, mis peegeldas börsil noteeritud pankade väärtuse üldist langust.

Nii Šiaulių Bankas’e kui ka Moldova suurima panga, Moldova-Agroindbank’i jaoks oli 2022 rekordiline aasta. Kuigi mõlemal pangal läks hästi, ei kajastunud see aktsiahinna kasvus turgude ebatavalise olukorra tõttu. Usume, et sellised tugevad, hästi toimivad pangad, mis toodavad kõrget tootlust ja kasvavad kiiresti, pälvivad turu tunnustuse,”  ütleb Darius Šulnis.

 

Aktsionäride koosolek

Invalda INVL aktsionärid hääletavad ettevõtte 2022. aasta finantsaruannete kinnitamise üle 30. aprillil toimuval aktsionäride koosolekul. Koosolekul arutatakse ka oma aktsiate ostmise ettepanekut ja sellega seotud tingimusi. Aktsiate ostmise puhul kasutataks varem moodustatud 9,89 miljoni euro suurust reservi.

Samuti palutakse aktsionäridel hääletada koosolekul Invalda INVL ja selle kontserni ettevõtete töötajatele 2020. aastal antud aktsiaoptsioonide kasutamise üle 2023. aastal. Selleks emiteeritakse uusi aktsiaid ja Invalda INVL aktsiakapitali suurendatakse nende nimiväärtuse võrra.

Lisaks otsustavad aktsionärid 30. aprillil optsioonilepingute sõlmimise Invalda INVL ja selle ettevõtete töötajatega ning 2026. aastal ettevõtte aktsiate omandamise korra ja hinna.

 

Invalda INVL-ist lähemalt

Invalda INVL on Baltimaade juhtiv investeeringute haldamise ja elukindlustuse kontsern. Kasvades ja arenedes avatud lähenemisviisiga, loob kontsern oma tegevuse kaudu inimestele heaolu. Kontserni ettevõtted tegutsevad Leedus, Lätis ja Eestis ning teenindavad enam kui 300 000 era- ja institutsionaalset klienti Baltimaades ja välismaal. Need kliendid on usaldanud Invalda INVL kontsernile üle 1,9 miljardi euro väärtuses varasid erinevates varaklassides, sealhulgas pensionifondides, investeerimisfondides ja elukindlustuskohustustes, samuti üksikutes portfellides, erakapitalis ja muudes alternatiivsetes investeerimistegevustes.

Invalda INVL aktsiatega kaubeldakse Nasdaq Vilniuse börsil alates 1995. aastast. Invalda INVL omakapital oli 2022. aasta lõpus 130,8 miljonit eurot.